Rekrutacja do Szkoły dla Dorosłych
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GARWOLINIE

 1. Liceum Ogólnokształcące - 3-letni cykl kształcenia
 2. Szkoła Policealna - na podbudowie szkoły średniej w zawodach:
  • opiekun medyczny - 1 roczny cykl kształcenia
  • opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
  • KKZ AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Do Szkoły dla Dorosłych przyjmowani są słuchacze na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły ( do pobrania na stronie poniżej lub w sekretariacie szkoły)
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 4 zdjęcia,
 • Ksero dowodu osobistego (względnie odpis aktu urodzenia),
 • Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. ( dotyczy szkoły policealnej)

 

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

PODANIE o przyjęcie do Szkoły dla Dorosłych

0
0
0
s2smodern
powered by social2s