KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA
Odbiór świadectw maturalnych
Uwaga!!!

Przepraszamy ale nastąpiła zmiana godziny od której będzie można odbierać świadectwa - zapraszamy od godziny 15

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w dniu 12 września 2016 r.  od godz. 15 w sekretariacie szkoły.
OGŁOSZENIE
 W bieżącym roku szkolnym PPP w Garwolinie prowadzić będzie

Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22.X.2016r. w godz. 9.00-11.00 (sobota) w siedzibie PPP, ul. Staszica 18 w Garwolinie

Celem spotkania jest pomoc rodzicom w zrozumieniu na czym polega ADHD, jak odróżnić ADHD od zaburzeń zachowania oraz zapoznanie rodziców ze sposobami pracy z dzieckiem.
"Wyprawka szkolna"
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

Więcej informacji w załączonej paczce (ZIP - 1,5MB) - POBIERZ
KKZ
 
Wiarygodna Szkoła
Nasza szkoła otrzymała certyfikat wiarygodnej szkoły.

 

 
Kwalifikacyjne Kursy ZawodoweZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

ul. Kościuszki 53
08-400 GARWOLIN
tel./fax: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10

http://www.zsgarwolin.pl
e-mail: sekretariat@zsgarwolin.pl
NIP: 826-10-33-511

Internat
tel. (25) 682 21 50
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Nr rachunku bankowego:
24 9210 0008 0000 7751 3000 0010
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 133 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1612243.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

KKZ

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2016-09-23, godz: 14:09:17