KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA
Rekrutacja 2017
Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

 

23 VI 2017 r. - do godz. 16.00

26 VI 2017 r. - 8.00 - 16.00

27 VI 2017 r. - 8.00 - 16.00

28 VI 2017 r. - 8.00 - 16.00

 

Serdecznie zapraszamy !!!
Egzaminy poprawkowe 2017 - harmonogram
Harmonogram egzaminów 2017
Odbiór świadectw maturalnych
Uwaga!!!

Odbiór świadectw maturalnych od dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) w godz.  8-15 w sekretariacie szkoły.

Świadectwo należy odebrać osobiście z dowodem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem). W przypadkach losowych świadectwo może odebrać osoba trzecia posiadająca odpowiednie upoważnienie.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (część pisemna - 22.08.2017 r., część ustna - 23.08.2017r.) może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2017 r.
Wiarygodna Szkoła
Nasza szkoła otrzymała certyfikat wiarygodnej szkoły.

 

 

 
Ranking Techników 2017
Miło nam poinformować, że w Rankingu Techników 2017 zdobyliśmy:
215 miejsce w Polsce
24 w województwie mazowieckim
i 2 miejsce w powiecie garwolińskim
w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY.

Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Garwolińskie Technikum Nr 1 jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2017”.

LINK do strony rankingu
KKZ
 
Kwalifikacyjne Kursy ZawodoweZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

ul. Kościuszki 53
08-400 GARWOLIN
tel./fax: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10

http://www.zsgarwolin.pl
e-mail: sekretariat@zsgarwolin.pl
NIP: 826-10-33-511

Internat
tel. (25) 682 21 50
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Nr rachunku bankowego:
24 9210 0008 0000 7751 3000 0010
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 192 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1900959.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-23, godz: 12:21:54