KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA
UWAGA
Zapraszamy po odbiór świadectw i dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ( nowy egzamin) oraz dyplomów po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje  zawodowe ( stary egzamin), który odbył się w czerwcu 2016 roku.
 

Wydawanie dyplomów i świadectw odbędzie się w poniedziałek 29 sierpnia 2016 roku w godzinach 8.00 - 15.00.
Dożynki Powiatu Garwolińskiego
Zbiórka osób biorących udział w Dożynkach Powiatu Garwolińskiego 28.08.2016 przy siedzibie Starostwa Powiatu ul. Staszica 15, o godz. 11:00.

Obowiązuje strój galowy. 
"Wyprawka szkolna"
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

Więcej informacji w załączonej paczce (ZIP - 1,5MB) - POBIERZ
Wykaz podręczników 2016-2017
Informujemy że w pierwszym tygodniu września na terenie szkoły odbędzie się kiermasz książek używanych.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016 - 2017.

Podręczniki 2016-2017.
Egzaminy poprawkowe 2016 - harmonogram
Harmonogram egzaminów 2016
Wyniki matury 2016
  Matura 2016

Matura 2016

Matura 2016

 
Odbiór świadectw maturalnych w dniu 5 lipca 2016 r.
Uwaga!!!

Odbiór świadectw maturalnych w dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) w godz. 13-15 na dolnym holu.

Od 6 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 8-15.

Świadectwo należy odebrać osobiście z dowodem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem). W przypadkach losowych świadectwo może odebrać osoba trzecia posiadająca odpowiednie upoważnienie.

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (w dniu 23.08.2016 r.)  może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2016 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego  z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik  7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2016 r.
Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego
 Zapraszamy do obejrzenia filmów z Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego

 
KKZ
 
Wiarygodna Szkoła
Nasza szkoła otrzymała certyfikat wiarygodnej szkoły.

 

 
Kwalifikacyjne Kursy ZawodoweZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

ul. Kościuszki 53
08-400 GARWOLIN
tel./fax: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10

http://www.zsgarwolin.pl
e-mail: sekretariat@zsgarwolin.pl
NIP: 826-10-33-511

Internat
tel. (25) 682 21 50
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Nr rachunku bankowego:
24 9210 0008 0000 7751 3000 0010
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 56 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1584750.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

KKZ

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23, godz: 23:31:14