Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna i praktyczna.

Część pisemna

Data

Godzina

Nr sali

Oznaczenie kwalifikacji

Klasa

Liczba zdających

Uwagi / czas trwania egzaminu

23 VI (wtorek)

10.00

201

AU.54, E.12

III TG(34),

ub. TI(1)

35

60 min. /

90 min.(10)

107

EE.08

III TI

10

60 min.

129

EE.08

III TI

10

60 min. /

90 min.(4)

130

EE.08

III TI

9

90 min.

8

AU.35, A.35

III a,b TE(27+31), ub. TE(2)

60

60 min. /

90 min.(9)

12.00

21

A.36, A.27

ub. TE(1),

ub. TOR(3)

4

60 min.

14.00

8

AU.29, AU.65,

A.55, E.14

III TOR(32),

KKZ(23),

ub. TCPG(1),

ub. TI(2)

58

60 min. /

90 min.(11)

  

Część praktyczna

Data

Godzina

Nr sali

Oznaczenie kwalifikacji/model

Klasa

Liczba zdających

Uwagi / czas trwania egzaminu

25 VI

(czwartek)

8.00

106

AU.29 / dk

III TOR

9

120 min.

107

AU.29 / dk

III TOR

8

120 min.

108

E.14 / dk

ub. TI

7

180 min

9.00

125

AU.35 / dk

III a TE

10

180 min.

128

AU.35 / dk

III a TE

10

180 min.

129

AU.35 / dk

III a TE(6),

 III b TE(4)

10

180 min.

130

A.27 / dk

ub. TOR

6

180 min.

12.00

106

AU.29 / dk

III TOR

8

120 min.

107

AU.29 / dk

III TOR

7

150 min.(7)

15.00

125

AU.35, A.35 / dk

III b TE(9),

ub. TE(1)

10

180 min.

128

AU.35 / dk

III b TE

10

180 min.

129

AU.35 / dk

III a TE(5),

 III b TE(4)

9

210 min.(9)

130

A.25 / dk

ub. TCPG

2

180 min.

28 VI

(niedziela)

9.00

125

A.36 / dk

ub. TE

7

180 min.

106

A.54 / dk

ub. TCPG

3

180 min.

129

AU.54 / dk

III TCPG

9

180 min.

107

AU.54 / dk

III TCPG

8

180 min.

12.00

108

E.13 / wk

ub. TI

3

150 min.

15.00

129

AU.54 / dk

III TCPG

9

180 min./

210 min. (5)

107

AU.54 / dk

III TCPG

8

180 min./

210 min. (5)

29 VI

(poniedziałek)

9.00

125

AU.65 / dk

KKZ

8

180 min.

107

AU.65 / dk

KKZ

8

180 min.

128

AU.65 / dk

KKZ

7

180 min./

210 min. (4)

2 VII 

(czwartek)

8.00

108

EE.08 / wk

III TI

5

150 min.

12.00

108

EE.08 / wk

III TI

6

150 min.

16.00

108

EE.08 / wk

III TI

6

180 min.(6)

3 VII

(piątek)

8.00

108

EE.08 / wk

III TI

6

150 min.

12.00

108

EE.08 / wk

III TI

6

180 min.(6)