10 czerwca 2021 w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie miała miejsce uroczystość podsumowująca działalność PCK na terenie naszego powiatu, związana z honorowym oddawaniem krwi. Odznaczenia, wyróżnienia, nagrody i podziękowania otrzymali najbardziej zasłużeni dawcy oraz osoby angażujące się w promocję krwiodawstwa. W XVII edycji akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”, w kategorii Najlepsza Promocja Honorowego Krwiodawstwa, na etapie powiatowym Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte otrzymał wyróżnienie, zaś na etapie okręgowym zajęliśmy I miejsce.

To dla naszej placówki to ogromne wyróżnienie, które otrzymaliśmy dzięki Wam, uczniom i nauczycielom, czynnie biorącym udział w akcji! Szkolnym koordynatorem projektu zarówno pod względem promocji krwiodawstwa, jak również Akcji Honorowego Oddawania Krwi jest p. Iwona Jończyk.