11 czerwca 2021 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyło się szkolenie z Projektu WF z AWF.  Wzięli w nim udział wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego uczący w naszej szkole. Należy podkreślić, że głównym celem projektu jest poprawa stanu kondycji fizycznej młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych.

Podczas szkolenia przedmiotowcy uczestniczyli w wykładach, gdzie omawiane były aspekty zdrowotne i psychologiczne związane z powrotem uczniów do szkół. W części  drugiej szkolenia, nauczyciele wychowania fizycznego wzięli czynny udział w zajęciach ruchowych.

przygotowała Elżbieta Rosłoń