27 października 2021 r.  w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie odbyło się  sympozjum popularnonaukowe z okazji 105. rocznicy powstania szkoły.  Do udziału w uroczystościach rocznicowych zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, lokalnej społeczności oraz delegacje ze wszystkich szkół powiatu. Naszą szkołę reprezentowały p. dyrektor Marzena Tudek, p. Agnieszka Czypionka oraz uczennice klasy 3dLO(g) - Oliwia Łudź, Julia Pilarska i Natalia Trzpil.

Uczestnicy sympozjum mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych gości. W części historycznej o polskich powstaniach narodowych w XIX wieku w kontekście ich znaczenia dla Polaków bardzo ciekawie opowiedział p. dr Robert Derewenda. Pan mgr Michał Sztelmach przedstawił osobę Władysława Opali, założyciela pierwszej w powiecie szkoły średniej. O tajnym nauczaniu w czasie II wojny światowej na terenie powiatu mówił Zbigniew Gnat Wieteska. Pani mgr Urszula Kobielus przypomniała zebranym o zasługach LO w Żelechowie dla środowiska lokalnego. Udział w rocznicowej  uroczystości był dobrą okazją do przybliżenia zebranym ważnych momentów w dziejach Polaków, jak i naszej małej Ojczyzny.

Dziękujemy za zaproszenie!