Od 19 do  29 października trwały Dni Kariery Zawodowej, które odbyły się pod hasłem "Kariera szyta na Twoją miarę". W tym miejscu chcę  podziękować nauczycielom: p. Annie Biernackiej, p. Agnieszce Chłopaś, p. Jolancie Konarzewskiej, p. Emili Zalech, za współpracę i pomoc w organizacji tego wydarzenia. 

Październikowe Dni Kariery Zawodowej rozpoczęliśmy od wycieczki do Muzeum Ziemi i Muzeum Geologicznego (3cLOp op. Agnieszka Chłopaś). W Czasie zwiedzania omówiliśmy zawody: antropologa, archeologa, paleontologa, geografa. Ustaliliśmy czym się "różni" geolog od geodety. Odbyła się również wycieczka do Fabryki Opakowań Kosmetycznych Pollena S.A. zorganizowana przez p. Annę Biernacką na zaproszenie p. Piotra Zięciny członka zarządu. Uczniowie klasy 1TGiPC przed wejściem na teren zakładu zapoznali się z zasadami BHP. W trakcie zwiedzania zakładu mogli poznać: produkcję opakowań, przygotowanie form technologią CTF, druk sitodrukowy, uszlachetnianie druku metodą metalizowania i hot stampingu. W ramach Dni Kariery odbywały się warsztaty, które rozwijały kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne. Pani Emilia Zalech przeprowadziła cykl warsztatów "Lingwistyczny klucz do kariery" (3TIg i 1TRekp). Uczniowie poznali słownictwo i frazy związane z szukaniem pracy i rozmową kwalifikacyjną, przećwiczyli użycie pytań pośrednich i stylu formalnego w praktyce, odgrywając scenki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, poznali zasady tworzenia CV w języku angielskim. Na spotkaniu dla klas o profilu biologiczno-chemicznym (2cLO, 3LOp) pt. "Jeśli nie medycyna to co?", szczegółowo przedstawiono wybrane kierunki kształcenia, zasady rekrutacji na studia oraz warunki zatrudnienia. Spotkanie prowadziły uczennice Agata Mucha i Aleksandra Grzechnik. 27 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty z obróbki cyfrowej zdjęć w programie Adobe Photoshop, w których uczestniczyli uczniowie technikum reklamy (op. Jolanta Konarzewska). Spotkanie "Fotografia w reklamie" prowadziła p. Anna Gołębiewska z firmy MAgiczneChwile.pl i okazało się, że to co trudne stało się proste i jasne. 29 października 2021 r. odbyły się warsztaty dziennikarsko-telewizyjne, które prowadziła dr Marlena Kałużyńska-Tyburska z PandaTV i Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Na początek uczniowie (2TRek, 3cLOp) rozwiązali test z żargonu telewizyjnego i poznali techniki oddychania. W dalszej części była już tylko wyczekiwana praktyka, czyli praca z kamerą.

Agnieszka Karwowska

doradca zawodowy