16 listopada 2023 r. jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Tym razem myślą przewodnią były słowa Alberta Einsteina „Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie.” Czym jest Tolerancja tak chętnie odmieniana przez przypadki. Czy to zwykłe słowo? Otóż nie! jest bardzo znane, niestety nie przez każdego używane!

Większość ludzi wybiera ignorowanie i wyśmiewanie, bo ich nie nauczono, że słowem można zranić! I właśnie o tym była wyjątkowa „Lekcja wychowawcza”, którą przeprowadziły uczennice: Jolanta Błażejczyk, Aleksandra Gładysz  Ewa Gruszczyńska oraz Kinga Świętochowska (4TRach).  W uroczystości wzięły udział przedszkolaki z grupy „Biedronki” z Publicznego Przedszkola Nr 1 Bajka oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Miętnem. Występy naszych Gości zostały nagrodzone gromkimi brawami.  Nad przebiegiem spotkania czuwały p. Krystyna Błażejczyk i p. Edyta Wąż, p. Jolanta Konarzewska, p. Natasza Mikulska.  Kolejnym punktem programu była debata oxfordzka w języku angielskim, a jej temat to: Is Poland a tolerant country? Debata oksfordzka jest bardzo sformalizowanym rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko. W drużynie „Propozycja” znaleźli się uczniowie 5TGiPC: Maja Skurka, Krzysztof Baran, Kacper Dziubak, Wiktor Cabaj, za w „Opozycja” uczniowie 4aLO: Natalia Pięta, Natalia Gmaj, Maksymilian Pyl, Maciej Legat w roli marszałka wystąpił Kacper Zawada. Obie drużyny poradziły sobie świetnie z przedstawieniem rozwiniętej argumentacji, odpowiedziami na pytania adwersarzy oraz pytaniami ze strony publiczności-wielkie brawa!!! Debatę oceniał Jury w składzie: p. Anna Mucha, p. Beata Skwarczyńska i p. Izabela Zalewska debatę przygotowały p. Justyna Wałachowska i p. Natasza Mikulska.