20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane.

Ten radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem stał się impulsem do zorganizowania kiermaszu ciastek, z którego dochód zostanie przekazany dla dzieci pokrzywdzonych w konflikcie izraelsko-palestyńskim w Strefie Gazy.