Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - 3-letni cykl kształcenia

 

Szkoła Policealna - na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 • Opiekun medyczny - 1,5 roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik administracji  - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia  - 2 letni cykl kształcenia

 

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (Technik Ekonomista)
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (Technik Rachunkowości)
 • INF.04.   Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (Technik Programista)

 

Do Szkoły dla Dorosłych przyjmowani są słuchacze na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły ( do pobrania na stronie poniżej lub w sekretariacie szkoły)
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 2 zdjęcia,
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po uzyskaniu skierowania)
 • Dowód osobisty (do wglądu)