Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Podsumowanie projektu Erasmus+ Kadra przyszłości

17 czerwca 2024 r. odbyło się podsumowanie międzynarodowego projektu  Erasmus+. Dwie grupy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wzięło udział w Projekcie Erasmus+ 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000142241 Kadra przyszłości, który był realizowany w Hiszpanii.  Całkowita kwota dofinansowania: 48180 EUR. Z kolei pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych  realizowało Projekt Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000126609 w Maladze. Całkowita kwota dofinansowania 56566 EUR. Certyfikaty zostały wręczone na auli szkoły przez p. dyrektor Marzenę Tudek oraz wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego p. Annę Muchę.

Należy dodać, że program był realizowany w formie „Job shadowing”, który pełni istotną funkcję w rozwoju kompetencji pracowników. W trakcie stażu nauczyciele przyglądali się wykonywaniu obowiązków przez nauczycieli ze szkoły partnerskiej, dopytywali, dyskutowali, wymieniali doświadczenia. Obserwowali zajęcia dydaktyczne z rożnych przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego, poznali zaplecze dydaktyczne,  metody kształcenia oraz techniki motywujące w placówkach partnerskich. Dzięki zrealizowanej mobilności trzydziestu pięciu nauczycieli podniosło poziom kompetencji zawodowych, zwiększyło wiedzę z zakresu stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w placówkach hiszpańskich. W ramach rozwijania kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej uczestnicy poznawali różne zakątki Andaluzji. Poznali historię, kulturę oraz tradycję Hiszpanii, co zwiększyło ich kompetencje interkulturowe i językowe. Dziękujemy Mobility Projects by Universal Mobility SL za świetną organizację i współpracę.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus