Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii

Uczniowie Technikum nr 1  podnosili swoje kompetencje miękkie podczas zagranicznych praktyk w ramach projektu Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000126609, rodzaj działania: kształcenie i szkolenie zawodowe. Kwota dofinansowania 56 566 EUR. Od 26 lutego do 8 marca 2024 r. ośmiu uczniów 4 klasy technikum rachunkowości  odbywało praktyki w hiszpańskich firmach  w Walencji pod opieką p. Elizy Kuźmy. Oczywiście przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego zawodowego i podstaw języka hiszpańskiego.

Praktyczna nauka zawodu pozwoliła na poznanie odmiennych realiów rynku hiszpańskiego, rozwinęła kompetencje językowe oraz społeczne. Poza wysiłkiem włożonym w wykonywanie zadań powierzanych im przez hiszpańskich pracodawców, uczniowie każdego dnia poświęcali czas na rozwijanie swoich kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej poprzez zwiedzanie najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w Walencji. Zwiedzili piękne centrum miasta, największy w Europie zadaszony rynek świeżych produktów Mercado Central oraz największe oceanarium i morską stację badawczą w Europie. W ramach rozwijania kompetencji społecznych i językowych uczestniczyli w miejskiej grze terenowej, dzięki której poznali różne zakątki i ciekawostki na temat Walencji oraz w lekcji języka hiszpańskiego, dzięki której nauczyli się porozumiewania w codziennych sytuacjach. Podczas weekendu wzięli udział w wycieczce do Alicante. W ramach wycieczek kulturowych zobaczyli również miasto Bocairent, gdzie zwiedzili kompleks 50 wykutych przez człowieka niewielkich jaskiń w zboczu górskim (Covetes dels Moros), których przejście stanowiło nie lada wyzwanie dla niejednego miłośnika aktywności fizycznej. Udział w programie pozwolił uczniom podnieść nie tylko kwalifikacje zawodowe poprzez doskonalenie umiejętności praktycznych, lecz także rozwinąć kompetencje językowe, kulturowe i społeczne.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus