Język obcy: język angielski, język hiszpański lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do: 

 • prowadzenia rachunkowości,
 • rozliczania danin publicznych,
 • prowadzenia spraw kadrowo–płacowych,
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzania analizy finansowej.

Technik rachunkowości może podjąć pracę w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów administracji publicznej jako:

 • księgowy,
 • specjalista ds. finansów,

 • specjalista ds. kadr i płac. 

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowaną kadrę,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
 • wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
 • miłą i przyjazną atmosferę.