Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język hiszpański.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Kwalifikacje zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie absolwenta do: 

 • posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalowania oprogramowania użytkowego,
 • instalowania systemów operacyjnych,
 • przeprowadzania okresowych konserwacji,
 • administrowania bazami danych,
 • obsługi systemów przetwarzania danych,
 • projektowania bazy danych,
 • instalowania lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania i wdrażania sieci bezprzewodowe,
 • nadzorowania pracy sieci komputerowych.

 

Technik informatyk może podjąć pracę:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

 

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowaną kadrę,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
 • wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
 • miłą i przyjazną atmosferę.