Przewodniczący: Rafał Talarek 3dLO

Zastępca: Szymon Tudek 4Tg

Zarząd: Bartosz Grędzik 2Tg, Weronika Mróz 3cLO

Wolontariat: Gabriela Siwek 3Te, Alicja Skoczylas 3bLO

opiekun Samorządu Uczniowskiego Natasza Mikulska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego