Przewodniczący SU: Maksymilian Kazubek

Zarząd SU: Mikołaj Czechowski, Olivia Mróz, Jakub Sikora, Jakub Wysokiński, Alicja Wichowska 

opiekun Samorządu Uczniowskiego Natasza Mikulska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego