W naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Forget–me–not”, test składał się zarówno z pytań otwartych, jak i zamkniętych, o różnym poziomie trudności. Pytania opierały się na znajomości opowiadań i sentencji w języku angielskim oraz tekstów piosenek anglojęzycznych. Miło nam poinformować, że w naszej szkole aż pięciu uczniów uzyskało dyplom z wyróżnieniem za wysokie wyniki, z czego dwie najwyższe noty, aż 96%, zdobyły Olga Żołądek (2TE) oraz Katarzyna Sowa (2TGiPC).

Najważniejsze międzynarodowe Targi Reklamy i Druku Ptak Warsaw Expo odbyły się w dniach od 1 do 3 lutego 2023 r. Swoje produkty i usługi zaprezentowało wiele znanych i cenionych marek z branży. Wśród nich można było zobaczyć maszyny, urządzenia do druku oraz produkcji reklamowej, a także materiały oraz akcesoria do poligrafii.

O!CZYTANI to projekt społeczny z zakresu kultury realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Zespół w składzie: Aleksandra Przybysz, Kacper Dziubak, Magdalena Głodek, Beata Wielgosz i Karol Krześniak (mentor Agnieszka Karwowska) podjął decyzję o promowaniu czytelnictwa po przeprowadzonej ankiecie wśród młodzieży. W projekcie uczestniczy wiele osób, które chcą działać na rzecz popularyzacji czytania.

We wtorek 24 stycznia, odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Uczestnicy, prezentując wybrane przez siebie utwory, udowodnili, że poezja to nić łącząca przeszłość z teraźniejszością. Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy spotkać się z młodymi ludźmi wrażliwymi na piękno poezji.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Językowych WocaBee. Konkurs odbywał się w dwóch etapach, w pierwszym zajęliśmy 1 i 3 miejsce w województwie mazowieckim a w drugim etapie ‒ w rundzie krajowej ‒ wygraliśmy!!
 

Dzięki działaniu Starostwu Powiatowemu nasza szkoła staje się piękniejsza z dnia na dzień. W nowej pracowni językowej na miarę XXI wieku uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe, niezbędne na rynku pracy.

22 stycznia obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego. Pamięć o tych wydarzeniach uczcili uczniowie klasy 3aLO, którzy w poniedziałek pod opieką p. Agnieszki Czypionki wzięli udział w zajęciach historycznych, zorganizowanych przez PCKiP w Miętnem pt. „Wcieleni do oddziału powstańczego − POWSTAŃCZA NOC 1863”.

18 stycznia 2023 r. zorganizowane spotkanie edukacyjno–profilaktyczne dla rodziców, prowadzone przez panią podkomisarz Danutę Kalinowską z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie Spotkanie dotyczyło profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych wśród młodzieży.

18 stycznia 2023 r. w auli szkolnej odbyło kolejne spotkanie mające przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego w którym uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Prelekcję na temat „Dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług” wygłosiła Renata Mościcka, specjalista z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

11 stycznia 2023 r. odbyły się po raz kolejny szkolne eliminacje w ramach VII Memoriału Urszuli Marciniak, którego głównym celem jest szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia oraz podniesienie kultury matematycznej  wśród Polaków.