W związku z Covid–19 oraz wytycznymi GIS prosimy Maturzystów  o wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie. Należy zastosować się do zmieszczonego harmonogramu. 

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 24 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z fizyki i historii.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 19 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z geografii i historii sztuki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 18 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego język niemiecki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 17 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z chemii i informatyki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 16 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z biologii i wiedzy o społeczeństwie.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 15 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z matematykifilozofii

W roku szkolnym 2019/2020 Wiktoria Olko wzięła udział w programie stypendialnym organizowanym na terenie Województwa Mazowieckiego dla uczniów szkół zawodowych.