Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Międzynarodowy projekt E-Steps

Z  myślą o rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, tak pożądanych na rynku pracy, dzięki inicjatywie p. dyrektor Marzeny Tudek uczniowie przystąpili do kolejnego projektu międzynarodowego E–Steps (E–Skills Training on Employability Practices&Solutions) w ramach programu Erasmus+, którego koordynatorem jest  Stowarzyszenie „Euro Lider” z Lublina, pozostali partnerzy to: ERIFO z Rzymu, Valencia Inno Hub z Walencji, Know and Can Association z Sofii, University of Maribor z Mariboru.

Projekt E–STEPS zakłada zwiększenie mobilności zawodowej uczniów szkół zawodowych z pięciu krajów UE poprzez zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich oraz podniesienie jakości pracy nauczycieli. W marcu odbyły się warsztaty podnoszące kompetencje uczniów z zarządzania zdrowiem psychicznym. Ponadto uczniowie zdobyli kluczową wiedzę na temat polskiego rynku pracy. Zajęcia prowadziła psycholog p. Małgorzata Mitura–Cegłowska oraz nauczyciele oddelegowani do realizacji projektu doradca zawodowy Agnieszka Karwowska i zawodowiec Jolanta Konarzewska, wsparcie Elżbieta Rosłoń. W trakcie zajęć uczniowie testowali innowacyjne narzędzie w postaci stworzonej platformy e-learningowej, która ma służyć samokształceniu. Ponieważ projekt  zakłada trwałe zmiany w sposobie funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy, co przyczyni się do ich zwiększania mobilności oraz uzyskania satysfakcjonującej pracy. W ramach projektu odbyła się również, 30 marca 2022 roku, I Konferencja Upowszechniająca, w której uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych zawodowych. Nauczyciele zapoznali się z platformą e-learningową, która pozwoli wypełnić istniejącą w szkolnictwie zawodowym lukę kompetencyjną zawiązaną z umiejętnościami miękkimi niezbędnymi na rynku pracy takimi jak: zarządzanie ścieżkę kariery, samo refleksja (mocne i słabe strony, wartości, zainteresowania) w tym samoocena i pewność siebie, inteligencja emocjonalna, zarządzanie swoim zdrowiem psychicznym (odporność na stres, rezyliencja), budowanie relacji i networking. Spotkanie prowadziła prezes Stowarzyszenia „Euro Lider” psycholog Małgorzata Mitura–Cegłowska oraz IT menager Sebastian Winek.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus