Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Odkrywajmy talenty

W marcu i kwietniu nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzą obowiązkowe testy sprawnościowe uczniom naszej szkoły. Wyniki testów, datę ich przeprowadzenia, masę ciała i wiek ucznia zostaną wprowadzone na platformę Informatyczną "Sportowe talenty.pl" prowadzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Testy sprawnościowe obejmują:

  1. bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – wykorzystywany do wykonania pomiaru zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  2. wytrzymałościowy bieg wahadłowy na dystansie dwudziestu metrów, wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  3. podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący do wykonania pomiaru zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  4. skok w dal z miejsca – pomiar skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie mają wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Powodem wprowadzenia mechanizmu monitorowania zmian kondycji fizycznej uczniów jest obserwowany w Polsce od trzech dekad duży spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus