Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Projekty przeMOCni i Akcja Aktywacja

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii w ramach, której realizowane są dwa projekty „przeMOCni” oraz „Akcja Aktywacja”. 

W skład zespołu "przeMOCni" wchodzą: Julia Paprota (liderka), Natalia Siarkiewicz, Maja Pietryka, Gabriela Piesiewicz i Laura Piłka. Jak podkreślają uczennice „to projekt typu „reklama społeczna” skierowany do osób w różnym wieku. A jego głównym celem jest  promowanie dbania o swój dobrostan. Mamy tu na myśli radzenie sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Umiejętność zachowania w sytuacji zagrożenia jest istotną sztuką w XXI wieku.” Nastolatki podkreślają, że przemoc może mieć wiele twarzy, często zapominamy, że przemoc psychiczna jest równie szkodliwa, jak fizyczna.  Projekt informuje o formach przemocy psychicznej w świecie wirtualnym i pokazuje, jak się przed nią bronić. Dodatkowo pokazują możliwości szukania pomocy i wsparcia u osób, które zajmują się tym zawodowo.

Natomiast „Akcja Aktywacja” to reklama społeczna, której głównym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży szkolnej. W skład zespołu wchodzą: Kacper Broniszewski (lider), Piotr Sadowski, Natalia Górska i Natalia Gałkowska. „Problem społeczny naszego projektu to brak zainteresowania sprawami obywatelskimi. Dostrzegamy, że wśród młodzieży jest małe zainteresowanie życiem publicznym, co wynika z braku wiedzy i wiary w społeczeństwo obywatelskie” - podkreślają członkowie zespołu. Budowanie świadomego społeczeństwa powinno być priorytetem szkół, aby w przyszłości świadomie podejmowano decyzje poprzez uczestniczenie w wyborach, akcjach społecznych. Uważają, że szkoły niedostatecznie realizują swoje zadania z zakresu edukacji obywatelskiej. Dlatego za główny cel wzięli zwiększenie aktywizacji społecznej młodzieży szkolnej. „Skorzystają na tym wszyscy obywatele a w szczególności młodzi ludzie, którzy przecież będą mieli realny wpływ na losy państwa” – dodają. W ramach swoich działań zorganizowali wycieczkę do Izby Niższej Parlamentu dla chętnych uczniów. Działania zespołów wspiera p. Agnieszka Karwowska.

Licealiści zapraszają do odwiedzenia ich social mediów, na których można śledzić kolejne działania realizowane w ramach olimpiady.

 

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus