Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Szkolenie "Kompetentna Kadra"

Pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w projekcie Erasmus+ „Kompetentna Kadra”, który był realizowany na Sycylii (28.01.2022 – 04.02.2022 ). Główne tematy warsztatów to: Grywalizacja i rozszerzona rzeczywistość w edukacji, Nauka w erze cyfrowej: kodowanie dla szkół oraz Rozwój kursów e-learningowych on-line.

Dzięki udziałowi w zajęciach nauczyciele dowiedzieli się czym jest grywalizacja, jak mogą wykorzystać elementy gier i technik projektowania gier w procesie uczenia. Należy podkreślić, że jest to najnowszy trend w edukacji mający na celu angażowanie młodych ludzi, motywowanie do działania, pobudzanie do nauki i rozwiązywania problemów przy osiąganiu przy tym pożądanych zachowań lub innych założonych celów. Wykorzystanie nowych technologii  w rozwijaniu kompetencji społecznych w dobie COVID-19 jest jednym z kluczowych zadań przed którymi stoi współczesna szkoła. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Obecnie większość podnoszących kwalifikacje kursów odbywa się zdalnie. W odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki w e-learningu główny ciężar nauki spoczywa na uczącym się, a nie na nauczycielu. E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. Często jest łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Dzięki udziałowi w kursach uczestnicy uzyskują dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych, co umożliwia typowe środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE) z menu nawigacyjnym i ikonami. To oczywiście jeden z plus tego typu edukacji.  Oprócz korzyści wynikających z uczestnictwa w kursie, nauczycielom udało się również zrealizować program kulturowy, poznali historię Katanii, odbyła się wycieczka do Syrakuz, Noto oraz mogli podziwiać jeden z czynnych wulkanów Etnę.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus