Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Szkolenie nauczycieli w Maladze

Druga grupa nauczycieli Zespołu Szkół  nr 1 im. Bohaterów Westerplatte wzięła udział w Projekcie Erasmus+ 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000142241 „Kadra przyszłości”, który był realizowany w Hiszpanii (Malaga, 22.01.2024 – 26.01.2024). Całkowita kwota dofinansowania: 48180 EUR.  Program był realizowany w formie „Job shadowing”, który pełni istotną funkcję w rozwoju kompetencji pracowników.

W trakcie stażu nauczyciele przyglądali się wykonywaniu obowiązków przez nauczycieli ze szkoły partnerskiej, dopytywali, dyskutowali, wymieniali doświadczenia. Obserwowali zajęcia dydaktyczne z rożnych przedmiotów kształcenia ogólnego, poznali zaplecze dydaktyczne,  metody kształcenia oraz techniki motywujące w placówce Colegio Los Morales. Pouczającym doświadczeniem było poznanie przebiegu kształcenia praktycznego dzięki wizycie w I.E.S Universidad Laboral de Malaga. Dzięki zrealizowanej mobilności nauczyciele podnieśli poziom kompetencji zawodowych, zwiększyli wiedzę z zakresu stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, nacisku na równouprawnienie dziewcząt i chłopców w placówce I.E.S Pablo Picasso w Maladze. W ramach rozwijania kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej uczestnicy poznawali różne zakątki Andaluzji. Poznali historię, kulturę oraz tradycję Hiszpanii, co zwiększyło ich kompetencje interkulturowe i językowe. Dziękujemy Mobility Projects by Universal Mobility SL za świetną organizację i współpracę

 

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus